לאחר יצירת קשר ראשוני עם אחד ממכוני האבחון, יש לשלוח למכון את המסמכים הבאים בדואר רשום:
 
1.  80 ש"ח  דמי טיפול בפנייה
 
 .2שאלון אישי לפונה, (אפשר לקבל את השאלון במזכירות עתידים)
 
3. מסמכים נלווים:
 

   א. תעודות בית-ספר ובפרט תעודות סיום מכיתות א', ו', ט'  ו-יא'

   ב. תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות

   ג. דוחות אבחון קודמים

   ד. תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית, אם נעשתה

   ה. אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות

   ו.  כל מסמך אחר שיכול להיות קשור. למשל: הפניות לטיפול, הערכות מורים או מטפלים

 

עם קבלת המסמכים נעשית בדיקה של התאמת הפונה לאבחון באמצעות מת"ל.

חשוב: המסמכים לא יוחזרו - מומלץ לשלוח עותק של המסמכים ולשמור את המקור אצלכם!