האבחון עצמו כולל שלוש פגישות. שתי פגישות בנות כשעתיים כל אחת המיועדות לביצוע מבחני מת"ל, ומפגש אישי עם מאבחן מומחה, לצורך הסבר  על תוצאות האבחון והשלכותיו. 
 
כלי האבחון של מת"ל ומאפייני המערכת:
מת"ל כוללת שני שאלונים ו-20 מבחנים הבודקים תפקודים בתחומים הבאים: שפה (קריאה וכתיבה), תפקודים כמותיים, קשב, זיכרון, תפיסה ומהירות עיבוד כללית.
 

מאפייני המערכת:
כל מבחני מת"ל מועברים באמצעות מחשב, ההוראות לכל מבחן מופיעות על המסך וניתנות להשמעה. בוחן נוכח בכל שלבי ההיבחנות. לפני כל מבחן מופיעות מטלות לדוגמה להתנסות עצמית. כל התגובות המילוליות מוקלטות על ידי המחשב, לכל תגובה נמדד זמן תגובה בדיוק של ±7 אלפיות שנייה. המערכת כוללת בקרות לבדיקת נסיונות זיוף לקויות.