מופק דוח אבחון ממוחשב, המסכם את תוצאות הביצוע בכל מבחני מת"ל, ואת חוות הדעת של המאבחן, הכוללת :
 
  • אבחנה הסופית בנוגע לקיומה של לקות למידה
  • המלצות בנוגע למתן התאמות בבחינות אקדמיות, וסיוע במהלך הלימודים.   
     

שני עותקים חתומים של הדוח נשלחים אל בית הפונה.