להורדת טופס דיווח שעות  למלגה קהילתית - לחץ כאן

סטודנטים, שימו לב!

לא תינתן מלגה חלקית! באחריות הסטודנט/ית לשלוח את הטופס לפלטפורמה מיד לאחר סיום 25 שעות הפעילות, ולא יאוחר מ – 31.05.2020

את הטופס ניתן לשלוח באמצעות פקס: 08-9316804

או במייל לדוא"ל: milga@haplatforma.org.il