מלגה בסך 2000 ש"ח עבור 30 שעות פעילות בקהילה!   
 

ההרשמה תיפתח ב- 14.12.20 בשעה 10:00 ותיסגר ב- 23.12.20 בחצות.

 

תנאי סף להגשה:

 1. גיל 18 - 35 (תאריכי לידה בין השנים - 14.12.1984 – 14.12.2002)
 2. מגורים ברחובות, לכל הפחות מה- 01.11.2019 - לפי ספח תעודת זהות. (במידה ולא תושב העיר בשנה האחרונה, יש להביא אישור מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים המעיד על תושבות ברחובות בהווה והוכחה על תושבות ברחובות על לפחות 3 שנים מתוך ה-5 השנים האחרונות)
 3. סטודנטים לתואר ראשון, תואר שני, לימודי הנדסאים, סמינרים להוראה והסבת אקדמאים לתעודת הוראה.
 4. שעות לימוד שבועיות לסמסטר א:
 • תואר ראשון/ הנדסאים/ סמינרים להוראה/ הסבת אקדמאים לתעודת הוראה - מינימום 14 שעות
 • תואר שני או תואר שלישי - מינימום 8 שעות
 • אוניברסיטה הפתוחה - 2 קורסים לפחות

 

יש להכין מראש את המסמכים הבאים:

 1. תעודת זהות + ספח (יש לוודא שהספח מצולם בשלמותו וכולל מקום מגורים ברחובות ותאריך הנפקת הספח)  דוגמא לצילום ת.ז.+ספח
 2. אישור לימודים לשנת תשפ"א
 3. מערכת שעות המעידה על מספר שעות שבועיות
 4. אישור המעיד על שירות צבאי/ לאומי /פטור /עתודאי
 5. תלושי שכר של הסטודנט לשלושת החודשים האחרונים לפני מועד ההרשמה - אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר (במידה ועבדת).
 6. אסמכתא בנקאית- אישור ניהול חשבון בנק/ צילום צ'ק- עם פרטי שם הסטודנט, מספר חשבון ומספר סניף
 • את המסמכים יש לסרוק ולהעלות למערכת בעת ההגשה. לא ניתן להגיש מסמכים ידנית
 • לא ניתן להשלים בקשה ללא כל המסמכים מצורפים

 

 

תקנון תכנית המלגות הקהילתיות תשפ"א:

[ תקנון תשפא מעודכן (1)11.pdf]