סיימת שירות לאומי/ צבאי בחמש שנים האחרונות מגיע לך יותר?


חייל משוחרר הוא מי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשטרה, במג"ב, בשב"ס, בשירות מוכר אחר וכן בשירות אזרחי-לאומי.

זכאותו של חייל משוחרר להטבות מהקרן לקליטת חיילים משוחררים נקבעת בהתאם למשך השירות שביצע ולאופי השירות (לוחם, תומך לחימה, אחר).

 
למידע נוסף אודות זכיות חיילים משוחררים : האגף והקרן לחיילים משוחררים 
 
 
או אם בא לך לקבוע פגישה אישית 08-9314810 שירת